Mineraliteit van wijn

Gletsjers eroderen al miljoenen jaren. Via het smeltwater zetten ze slib vol mineralen af op onze rivieroevers. Deze alluviale afzettingen zijn vruchtbaar. Het neerdwarrelende stof van vulkaanuitbarstingen doen de rest.

De vruchtbaarheid van onze bodems loopt terug door intensieve landbouw. Het gebrek aan mineraliteit in de uitgeputte bodems zorgt er voor dat de voedzaamheid van landbouwproducten terugloopt. Ons voedsel wordt letterlijk minder rijk aan de ook voor ons noodzakelijke mineralen.  Dat wordt deels gecompenseerd door intensief gebruik van  kunstmest. De kunstmest-zouten die als pepmiddel fungeren om hoge opbrengsten te garanderen, maskeren het onderliggende probleem. Door uitspoeling worden de bodems onopgemerkt nog armer (om nog maar niet te spreken over de gevolgen voor ons oppervlaktewater, dat juist weer gedeit bij een arm zoutgehalte). Plantenziekten nemen toe. Het voedsel wordt uiteindelijk inferieur.

Mineraliteit in wijn wordt in hoge mate beïnvloedt door de rijkdom en verhouding van scheikundige elementen in de bodem en de beschikbaarheid ervan voor de wijnstok. Voor optimale mineraliteit in wijn wordt verwezen naar top-terroirs. Deze beschikken over bodems die van nature voldoen aan alle vereisten. Dat dit wijnen oplevert van ongeëvenaarde kwaliteit, is evident. De hoge prijzen die ervoor gevraagd en betaald worden bewijzen de schaarste van deze rijke bodems en de topwijnen die ze opleveren. Toch zijn er op onze planeet in principe haast onuitputtelijke voorraden van mineralen aanwezig. In theorie moet het daarmee mogelijk zijn om vrijwel overal waar wijnbouw mogelijk is kwalitatief grote wijnen te produceren.

De oplossing:
de bergen komen met hun rivierslib niet meer in voldoende mate naar ons toe om onze voedselbehoefte te ondersteunen. De oplossing voor dit probleem kan wel eens heel simpel blijken. We “slechten” de bergen en strooien deze uit over onze verarmde akkers in de vorm van steenpoeder. Hoe? Gewoon door afval van de steen-verwerkende industrie te hergebruiken. Doeltreffend en CO2 neutraal. De  voor de planten noodzakelijke mineralen zijn van nature nagenoeg in de juiste verhoudingen in het poeder aanwezig en, eenmaal in de bodem gewerkt, geven ze traag hun mineralen af. Een duurzame slow-release tablet dus. Bovendien wordt de bodemstructuur en het bodemleven aantoonbaar verbeterd. Onder aanvoering van Arcadis i.s.m. Landbouw Universiteit Wageningen lopen er al onderzoeken met veelbelovende resultaten in de weiden van melkveehouders. In Duitsland vindt het steenmeel zijn toepassing in bossen die lijden aan bodemverzuring. Uit diverse onderzoeken wereldwijd is gebleken dat planten door toepassing van steenmeel herstellen en minder gevoelig worden voor ziekten.

In onze wijngaard Markvallei gebruiken we al diverse jaren steenpoeder van Belgisch hardsteen uit het Ardenner massief. Dit doen wij in combinatie met stalmest-compost en het doorlopend terugbrengen van snoeiafval in de wijngaard.

 

Wijngaard Markvallei – Oogst 2018
Scroll naar boven