Mineraliteit van wijn

Gletsjers eroderen al miljoenen jaren. Ze zetten slib vol mineralen af op onze rivieroevers. Deze alluviale afzettingen zijn  zeer vruchtbaar. Het neerdwarrelende stof van vulkaanuitbarstingen doen de rest. De vruchtbaarheid van onze bodems loopt terug door intensieve landbouw. Het gebrek aan mineraliteit in de uitgeputte bodems zorgt er voor dat de voedzaamheid van landbouwproducten terugloopt. Ons voedsel wordt letterlijk minder rijk aan de ook voor ons noodzakelijke mineralen.  Dat wordt deels gecompenseerd door intensief gebruik van  kunstmest. De zouten die als pepmiddel fungeren om hoge opbrengsten te garanderen, maskeren het onderliggende probleem. Hierdoor worden de bodems onopgemerkt nog armer. Plantenziekten nemen toe. Het voedsel wordt uiteindelijk inferieur.

Voor optimale mineraliteit in wijn wordt verwezen naar top-terroirs, die beschikken over bodems die wel voldoen aan alle vereisten. Dat dit wijnen oplevert van ongeëvenaarde kwaliteit, is evident.  De hoge prijzen die ervoor gevraagd en betaald worden bewijzen de schaarste van deze bodems en haar producten. Toch zijn er op onze planeet in principe bijna onuitputtelijke voorraden van mineralen aanwezig. In theorie moet het daarmee mogelijk zijn om vrijwel overal waar wijnbouw mogelijk is, kwalitatief grote wijnen te produceren.

De oplossing:

de bergen komen met hun rivierslib niet meer in voldoende mate naar ons toe om onze voedselbehoefte te ondersteunen. De oplossing voor dit probleem kan wel eens heel simpel blijken. We slechten de bergen en strooien deze uit over onze verarmde akkers in de vorm van steenpoeder. Gewoon door afval van de steenindustrie te hergebruiken. Doeltreffend en CO2 neutraal. De  voor de planten noodzakelijke mineralen zijn van nature nagenoeg in de juiste verhoudingen in het poeder aanwezig en worden traag aan de bodem afgegeven. Een duurzame slow-release tablet dus. Bovendien wordt de bodemstructuur en het bodemleven aantoonbaar verbeterd. Onder aanvoering van Arcadis i.s.m. Landbouw Universiteit Wageningen lopen er al onderzoeken met veelbelovende resultaten in de weiden van melkveehouders. In Duitsland vindt het steenmeel zijn toepassing in bossen die lijden aan bodemverzuring. Uit diverse onderzoeken wereldwijd is gebleken dat planten door toepassing van steenmeel herstellen en minder gevoelig worden voor ziekten.

In onze wijngaard Markvallei starten we binnenkort met steenpoeder van Belgisch hardsteen uit het Ardenner massief. Dit in combinatie met de gebruikelijke stalmestcompost, het terugbrengen van snoeiafval in de wijngaard en een onderbegroeiing met stikstofbindende planten, kan zorgen voor een toenemende kwaliteit van de wijnstokken en wijn.

Gerelateerde blogs